Jednostki Katedry

W skład Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej wchodzą następujące jednostki:

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ZAR-1)

Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii (ZAR-2)

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ZAR-3)

Zakład Medycyny Ratunkowej (ZAR-4)

Zakład Badania i Leczenia Bólu (ZAR-5)

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl