KIEROWNICY ĆWICZEŃ / COURS MANAGER:

Kierownik ćwiczeń:

 

 I  rok kier. Lekarski

 Kwalifikowana Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa – dr.hab.n.med. Paweł Nadziakiewicz

 

 V i VI  rok kier. Lekarski

 Medycyna Ratunkowa – lek.med. Radosław Marciniak

 

 V rok kier. Lekarski

 Anest. Int.Terapia – Prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek / dr.hab.n.med. Paweł Nadziakiewicz

 

VI rok kier. Lekarski

 Moduł II - Anest. Int.Terapia – Prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek

 

  I   rok kier. Lek.-Dent.

 Kwalifikowana Pierwsza pomoc – dr.hab.n.med. Ewa Podwińska

 

III  rok kier. Lek.-Dent.

Anestezjologia i Reanimacja – Prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek

 

  I   rok kier. Rat. Medyczne

Bezpieczeństwo, higiena pracy ratownika/ergonomia pracy w zespole ratownictwa medycznego

– dr.hab.n.med. Ewa Podwińska

 

 II  rok kier.  Rat. Medyczne

Intensywna Terapia – dr.hab.n.med. Paweł Nadziakiewicz

 

III rok kier. Rat. Medyczne

Metodyka nauczania pierwszej pomocy/Logistyka działań ratowników - Prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek / mgr Jacek Wawrzynek

 

Course Manager:

 

 I  rok kier. SANG

QUALIFIED FIRST AID - Prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek

 

III  rok kier. SANG

ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION – Prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl