KIEROWNICY ĆWICZEŃ / COURS MANAGER:

I i II  rok kierunek lekarski
PIERWSZA POMOC MEDYCZNA i ELEMENTY PIELĘGNIARSTWA – dr.hab.n.med. Paweł Nadziakiewicz (kontakt: 32 2732731)
V i VI  rok kierunek lekarski
MEDYCYNA RATUNKOWA – lek.med. Radosław Marciniak (kontakt: 32 368-23-31)
V i VI  rok kierunek lekarski
ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA – prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek / dr.hab.n.med. Paweł Nadziakiewicz (kontakt: 32 3704 593 / 32 2732731)
I   rok kierunek lekarsko-dentystyczny
PIERWSZA POMOC MEDYCZNA – dr.hab.n.med. Ewa Podwińska (kontakt: 32 3704 593)
III  rok kierunek lekarsko-dentystyczny
ANESTEZJOLOGIA I REANIMACJA – prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek (kontakt: 32 3704 593)
I   rok kierunek ratownictwo-medyczne
BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA PRACY I ERGONOMIA – dr.hab.n.med. Ewa Podwińska (kontakt: 32 3704 593)
II  kierunek ratownictwo-medyczne
INTENSYWNA TERAPIA – dr.hab.n.med. Paweł Nadziakiewicz (kontakt: 32 2732731)
III kierunek ratownictwo-medyczne
METODYKA NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY - prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek/ mgr Jacek Wawrzynek (kontakt: 32 3704 593)

 COURS MANAGER:
I  rok kierunek SANG
MEDICAL FIRST AID - prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek (kontakt: 32 3704 593)
III  rok kierunek SANG
ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION – prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek (kontakt: 32 3704 593)

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl