Medycyna Ratunkowa – V rok kierunek lekarski

(zaliczenie Objective Structured Clinical Examination) 

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat, w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia OSCE jest obecność na wszystkich zajęciach i zaliczenie ćwiczeń.   

Zalecane i pomocnicze materiały szkoleniowe:1) Soar J, Perkins GD, Nolan J (red. wyd. pol. Jakubaszko J): ABC resuscytacji. Wytyczne ERC 2015, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016; 2) Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 2015 ERC – http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf; 3) Aktualizacja wytycznych AHA w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia w 2015 roku. Highlights of the 2015 AHA Guidelines Update for CPR & ECC (Polski/Polish) – https://eccguidelines.heart.org

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl