Przedmioty

W Katedrze Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, prowadzone są m.in zajęcia dla Studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, ratownictwa medycznego oraz dla Studentów anglojęzycznych Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu z n/w przedmiotów:

1.Kwalifikowana Pierwsza Pomoc – I rok kierunku Lekarsko-Dentystycznego
2.Kwalifikowana Pierwsza Pomoc i Elementy Pielęgniarstwa – I rok kierunku Lekarskiego
3.Medycyna Ratunkowa – V i VI rok kierunku Lekarskiego
4.Anestezjologia i Intensywna Terapia – V rok kierunku Lekarskiego
5.Anestezjologia – III rok kierunku Lekarsko-Dentystycznego
6.Intensywna Terapia – II rok kierunku Ratownictwo Medyczne
7.Bezpieczeństwo, higiena pracy ratownika/ergonomia pracy w zespole ratownictwa medycznego – I rok kierunku Ratownictwo Medyczne
8.Metodyka nauczania pierwszej pomocy/Logistyka działań ratowników - III rok kierunku Ratownictwo Medyczne
9.Wybrane specjalności Moduł II Anestezjologia - VI rok kierunku Lekarskiego
10.QUALIFIED FIRST AID – for 1st year of Faculty of Medicine and Dentistry
11.ANAESTHESIOLOGY – for 3rd year of Faculty of Medicine and Dentistry
W Katedrze prowadzone są również zajęcia z przedmiotów dla pozostałych Wydziałów i kierunków studiów, dla których obowiązują odrębne regulaminy.

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl