Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel. 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl

 

 

×

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM,
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze