Zakład Badania i Leczenia Bólu (ZAR-5)

Kierownik: dr hab. n. med. Szymon Białka
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze, SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
Sekretariat: tel. 32 3704 593; 32 3704 586, e-mail: katanestz@sum.edu.pl

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl