Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii (ZAR-2)

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
ul. M.C. Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, Śląskie Centrum Chorób Serca
Sekretariat: tel. 32 2732731, e-mail: kardanest@sum.edu.pl

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl