Dorobek naukowy Katedry

(do 2019 roku)

Wszystkie publikacje/osiągnięcia

 

  łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
ogółem 661 169 395 256.577 5230.000
Inny 10 0 0 0.000 0.000
polski artykuł 269 91 254 72.133 2733.000
polska redakcja 4 0 4 0.000 17.000
polski rozdział w książce 59 0 52 0.000 226.000
polskie streszczenie zjazdowe 190 0 0 0.000 0.000
zagraniczny artykuł 86 78 81 184.444 2224.000
komentarz, polemika, głos w dyskuji w wydawnictwie zagranicznym 3 0 0 0.000 0.000
zagraniczny rozdział w książce 3 0 3 0.000 15.000
zagraniczny referat zjazdowy 3 0 1 0.000 15.000
zagraniczne streszczenie zjazdowe 34 0 0 0.000 0.000
diagram
   
   
   
   
   
eksport danych csv data export

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel. 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl