E-LEARNING

Klucz dostępu do wykładów na platformie elearningowej:

ROK STUDIÓW/KIERUNEK

PRZEDMIOT

 

KLUCZ

 

I    lekarski

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc i Elementy Pielęgniarstwa

 

pomoc2283

 

V, VI  lekarski

Anestezjologia i Intensywna Terapia

 

anest9918

 

I      lekarsko-dentystyczny

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

 

ppm2216

 

III   lekarsko-dentystyczny

Anestezjologia i Reanimacja

 

aneststoma

 

I      SANG

 

Qualified First Aid

 

 

firstaid

 

III   SANG

Anesthesiology and Reanimation

 

areng338291

 

I ratownictwo medyczne

Bezpieczeństwo, higiena pracy ratownika

bhp44371

I ratownictwo medyczne

Ergonomia pracy w zespole ratownictwa medycznego

 

ergonomia

 

 

II ratownictwo medyczne

 

Intensywna Terapia

ter2321

 

III ratownictwo medyczne

 

Metodyka nauczania pierwszej pomocy

metodyka7782

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl