Anestezjologia – III rok kierunek lekarsko-dentystyczny

(zaliczenie na ocenę)

Zajęcia odbywają się w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykłady z przedmiotu zamieszczone są na platformie e-learningowej SUM. Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują kartę ćwiczeniową wraz z tematami realizowanymi na zajęciach. Na karcie tej studenci są zobowiązani każdorazowo potwierdzać obecność na zajęciach oraz uzyskać zaliczenia przedmiotu udokumentowane podpisem prowadzącego. Student jest zobowiązany przekazać do sekretariatu Katedry, kartę ćwiczeniową, celem uzyskania wpisu z zaliczenia przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego, w formie testu, jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie na ocenę z zakresu anestezjologii odbywa się w formie testowej obejmującej 10 pytań. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań testowych wynosi 10 minut. Zalecane materiały szkoleniowe obejmują: 1) Kamiński B, Kübler A (Red.) Anestezjologia i intensywna terapia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, 2014; 2) Weinert M. Crash Course – Anestezjologia. Wydawnictwo Urban &Partner, Wrocław 2008; 3) Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej – www.prc.krakow.pl; 4) Robinson N, Hall G, Anestezja praktyczna (tł. z ang. Kołacz M, red. nauk. tł. Mayzner-Zawadzka E), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Klucz dostępu do wykładów na platformie elearningowej: aneststoma

Tematyka zajęć:

Bezpieczna i skuteczna analgezja w chirurgii stomatologicznej. Dostępy dożylne. Stany zagrożenia życia w praktyce lekarza dentysty. Bezpieczeństwo znieczulenia ogólnego w stomatologii. Znieczulenie ogólne:- definicja, wskazania; rodzaje znieczulenia ogólnego;  środki znieczulenia  wziewnego;  środki znieczulenia dożylnego;  środki  zwiotczające; opioidowe i nieopioidowe środki przeciwbólowe. Ocena chorego z bólem. Metody uśmierzania bólu. Wstrząs. - patofizjologia; podział; leczenie.  Znieczulenie ogólne:  intubacja – technika, sprzęt, zastosowanie; zasada działania  aparatu do znieczulenia ogólnego; monitorowanie przebiegu znieczulenia ogólnego; dokumentacja i powikłania; rola anestezjologa w okresie pooperacyjnym. Znieczulenie przewodowe:  definicja, wskazania; rodzaje; środki znieczulenia przewodowego; powikłania. Znieczulenie w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej. Żylne dostępy obwodowe w praktyce stomatologicznej.

Harmonogram

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl