Rys historyczny Katedry

W 2000 roku, na wniosek prof. Anny Dyaczyńskiej - Herman, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej, będąca do tej pory jednostką międzywydziałową, uległa podziałowi na dwie odrębne struktury, przypisane do poszczególnych Wydziałów. W składzie nowo powstałej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu znalazły się dwie jednostki działające dotychczas na tym Wydziale – Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii zlokalizowany w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, oraz Zakład Anestezjologii Klinicznej zlokalizowany w Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu (obecnie Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii). W listopadzie 2000 roku, w wyniku ogólnopolskiego konkursu Kierownikiem Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu został dr hab.n.med Piotr Knapik.

W 2009 roku w wyniku reorganizacji do Katedry włączono jednostki z Sosnowca, Katedra zmieniła nazwę na Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, w wyniku ogólnopolskiego konkursu jej Kierownikiem został Prof. dr hab.n.med Przemysław Jałowiecki. Funkcję tę sprawuje do chwili obecnej.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel. 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl