Zakres: anestezjologia i intensywna terapia

Opiekun Koła: prof. dr hab. n. med. Hanna MISIOŁEK

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

Kontakt: Sekretariat tel. 32 3704 593

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel./fax 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl