Koła Naukowe Katedry

Przy Katedrze Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej działają koła naukowe z zakresu:

- pierwszej pomocy medycznej,

- anestezjologii i intensywnej terapii,

- symuacji medycznej,

- immunodiagnostyki klinicznej.

 

Dane kontaktowe

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel. 32 3704 593;   32 3704 586
e-mail: katanestz@sum.edu.pl